Trung tâm Đào tạo Y sinh


Trung tâm Đào tạo Y sinh trực thuộc viện Tế bào gốc, được thành lập vào năm 2018 nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo cán bộ, chuyên viên, kỹ thuật viên, sinh viên và cả đối tượng học sinh ở các lĩnh vực liên quan về tế bào, tế bào gốc, các mô hình động vật, các kỹ thuật phục vụ nghiên cứu y sinh học.

Tin tức và Sự kiện

No posts

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo Y sinh

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Cơ sở vật chất phục vụ đầy đủ

Các khóa học đào tạo đa dạng từ cơ bản đến nâng cao

Chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ được cập nhật liên tục

Cảm nhận của học viên